Milieu- en energiethema’s gaan ons zeer aan het hart. Om die reden hebben we dan ook een ketenbreed MVO-programma ontwikkeld met aandacht voor de grondstoffen, het product, de logistiek, de werkplek en -processen en de medewerker. Wij voelen het als onze plicht de regierol te pakken voor de best mogelijke leef- én werkomgeving. Intern en extern, wij zitten aan het stuur om tot mens- en milieuvriendelijke prestaties te komen. Met hart voor ieders omgeving. Ook dat noemen wij onbegrensd onderscheidend in ontlakken.

Duurzaam werken is voor ons een vast onderdeel van de dagelijkse praktijk. We geven u een aantal voorbeelden.

Onze technische specialisten kunnen terugvallen op een praktijkervaring van meer dan 25 jaar en hebben persoonlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke SULEP (SUper Low Emission Plant) technieken. In de ontlakkings- en reinigingsindustrie zijn wij tot op de dag van vandaag voorloper op het gebied van milieuvriendelijke toepassingen.

Wij werken – uiteraard – geheel binnen de kaders van de vergunning op de Wet Milieubeheer, de Eural afvalstoffenlijst en de meest actuele Europese regelgeving zoals IPPC en doen dat vanuit een sterk gevoel van medeverantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Geen loze woorden, maar dagelijkse ABL-praktijk.

Ook onze afvalwaterbehandeling door zuivering vormt een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid en milieubewustzijn. Bij ABL-Technic Uden wordt geen druppel proceswater geloosd op het riool.

waterzuivering C&T Technics
gaswasser
Oven
Menu